"Bis dat qui cito dat." Publilius Syrus

+420 777 555 585‬

Strategie

Investujeme do aktiv se kterými máme zkušenosti >20 let

Přinášíme atraktivní 
zhodnocení.

Investujeme do financování příležitostí, nikoliv spotřeby.

Důležitá je pro nás návratnost investovaných částek i jistota realizace zisku. Investujeme do zajištěných úvěrů pro podnikatele a malé a střední podniky. Financujeme výhradně příležitosti, nikoliv spotřebu. 

Podnikatelům usnadňujeme využití příležitostí, na které by jinak nedosáhli.Investičními aktivy jsou Hard Money Loans

Zaměřujeme se na alternativní investice. Investiční aktiva představují úvěry, pro které je v anglosaských zemích zažitý termín Hard Money Loans. Jde o úvěry, jejichž návratnost je zajištěna zástavou hmotného majetku, převážně nemovitostí. Pro dosažení vysoké efektivity poskytujeme úvěry do 5 milionů korun prostřednictvím projektových společností vlastněných fondem (SPV). Větší objemy financování poskytujeme přímo z fondu.
 
1. Poskytování úvěrů přímo fondem
 zajištěné a současně vysoce úročené krátkodobé úvěry splatné do 1 roku

2. Prostřednictvím projektových společností
 zajištěné a současně vysoce úročené krátkodobé úvěry splatné do 1 roku 
 zajištěné středně a dlouhodobé úvěry se splatností až 20 let. 
Principy financování naleznete níže (zde).

3. Speciální investice  
● financování tržních nik prostřednictvím tematických projektových společností
 financujeme rozvoj již existujících projektů. Jde o projekty zaměřené na unikátní tržní příležitosti s mimořádným výnosovým potenciálem. 

Úvěry v našich portfoliích mají podíl LTV do 50 až 60 % (financovaná částka vůči hodnotě zajištění). Měsíční splátky úroků zajišťují naše průběžné příjmy a současně kontrolu nad kvalitou pohledávky. Rychle reagujeme již od drobných prodlení s úhradami splátek. Při déle trvajícím prodlení pohledávku rychle prodáváme za účelem udržení nízké míry LTV v čase. 

Výnosy

Výnosy investic fondu jsou převážně opatřovány z dividend a z úroku. RENDIT je růstový investiční fond a veškeré výnosy a zisk reinvestuje. Využíváme tak efektu nabalování sněhové koule. Investoři své výnosy realizují prostřednictvím odkupu investičních akcií. 

V rámci investiční strategie cílíme na relativně malou velikost fondu. I přesto umíme vytěžovat existující potenciál trhu a generovat vysoký zisk. Krátká doba obratu investičních aktiv a reinvestování úrokových výnosů naše výnosy a zisk multiplikuje. 

Příležitosti pro růst fondu existují v jakékoliv fázi ekonomického cyklu. Jako moderní fond využíváme také příležitostí v oblasti finančních technologií, kdy prostřednictvím spolupráce s FinTech společnostmi zvyšujeme ziskovost úvěrových pohledávek.

 

Struktura investic fondu

struktura fondu

Úvěry a zápůjčky jako investiční aktiva 

Investujeme do financování příležitostí, nikoliv spotřeby. To nám přináší atraktivní výnosy a zisk. 

Naše úvěry umožňují podnikatelům více vydělat. Proto nám nabízí kvalitní zajištění a získáváme vysoké úrokové výnosy jako prémii za naše služby.

Prostřednictvím našich investic podporujeme růst a tvořivost českých podnikatelů a rozvoj jejich podnikání. 

Krátkodobé zajištěné úvěry

Krátkodobé úvěry poskytujeme prostřednictvím společnosti BEZ BANKY. Naše zkušenosti v oblasti opíráme o více než 20letou historii. Z původního zaměření na drobné krátkodobé půjčky proti movitým věcem jsme činnost postupně rozšířili a za účelem poskytování zápůjček proti zástavě vozidel, jsme v roce 2010 založili společnost BEZ BANKY.  

Změny legislativních podmínek v oblasti vozidel z konce roku 2014 omezily jistotu návratnosti investic a vedly k další změně našeho byznys modelu. Zaměření společnosti jsme v roce 2015 zacílili na krátkodobé zajištěné úvěry pro podnikatele. Tzv. Překlenovací Hard Money Loans. 

V souvislosti s plánem další expanze jsme v říjnu 2015 založili investiční fond. V roce 2016 se jeho součástí staly společnosti BEZ BANKY a BANKOMETR, jako specializované projektové nebankovní úvěrové společnosti. 

Dlouhodobé zajištěné úvěry

Dlouhodobé úvěry poskytujeme prostřednictvím projektové společnosti BANKOMETR.

Dlouhodobé Hard Money Loans jsme začali poskytovat od konce roku 2016, abychom uspokojili rostoucí poptávku podnikatelů, kteří velmi často slyší NE na své žádosti o financování podané u tradičních poskytovatelů úvěrů a půjček. 

Speciální financování

Za účelem financování unikátních tržních nik zřizujeme speciální tematické projektové společnosti.

Zřizujeme je buď hned na počátku, nebo po testovacím období, kdy jsme úspěšně profinancovali některé operace prostřednictvím projektových společností BEZ BANKY nebo BANKOMETR. Jak to děláme? Způsob generování zisku. 

Finančně podporujeme podnikatele tak, aby dokázali rychle zareagovat na obchodní příležitosti a díky tomu realizovali vysoký zisk. Náš obchod stavíme na rychlosti reakce na podnikatelovu potřebu, jistotě návratnosti poskytnuté částky i inkasa úroků a na férových a dlouhodobých vztazích.

RYCHLOST a VÝNOSY

Rychlost poskytnutí úvěru se u nás počítá na jednotky dní

Vysoký úrok, který jsou podnikatelé ochotni zaplatit, je naše odměna za pružnost a rychlost.

Klienti oceňují naši pomoc, která jim umožňuje získat a realizovat zakázky, na které by jinak nedosáhli. Nebo která jim pomáhá vyřešit situace, které by jim způsobily vysokou škodu. 


MÍRA JISTOTY

Vysokou jistotu návratnosti nám přináší předem určený zdroj splacení a vysoké krytí zajištěných úvěrů. U krátkodobých úvěrů je to i krátká průměrná realizovaná doba splatnosti, kdy se nám půjčené peníze vrací za 4 až 8 měsíců. 

Krátkodobé zajištěné úvěry poskytujeme do 50 % hodnoty zajištění. Dlouhodobé zajištěné úvěry poskytujeme zpravidla do 60% LTV


DIVERZIFIKACE

Diverzifikace portfolia vychází z nízké průměrné výše úvěru. U krátkodobých úvěrů dochází i k diverzifikaci rizika z časového pohledu. U nich se doba splatnosti pohybuje řádově v jednotkách měsíců.  

krátkodobých úvěrů a zápůjček činí průměrný poskytnutý objem 1,5 mil. Kč. U dlouhodobých úvěrů se zaměřujeme na úvěry mezi 1 až 3 milióny Kč. Úvěry nad 5 mil. Kč zpravidla poskytujeme přímo z fondu. Příležitosti pro růst fondu

Příležitosti k růstu našich obchodů a výkonnosti fondu přichází s pozitivním vývojem ekonomiky a se zvyšováním četnosti atraktivních zakázek malých a středních podnikatelů.

Financování atraktivních zakázek a příležitostí podnikatelé požadují stále silněji již od první poloviny roku 2015. Od poloviny roku 2016 roste také poptávka po našich službách spojená se zvyšováním investic podnikatelů do rozvoje svého podnikání. 

Rychlostí a pružností řešení úvěrových požadavků přinášíme podnikatelům vysoký zisk. Proto akceptují vyšší cenu našich služeb a jsou tak ochotni se s námi o část svých zisků podělit.


Registrujeme stále vysokou poptávku po rychle dostupných úvěrech. Její dynamický růst přináší atraktivní potenciál pro zvyšování výkonnosti fondu.

Rychle a snadno dostupné úvěry jsou klíčové pro úspěšnost malých a středních podnikatelů. Umožňují jim pružně reagovat na příležitosti nebo na změny.

Ekonomický cyklus nemá na cílová aktiva fondu výrazný vliv. V období růstu ekonomiky těžíme z poptávky po rychle dostupných zdrojích pro realizaci výhodného obchodu, nebo získání atraktivní zakázky. 

Dostupnost financí rozhoduje o získání či nezískání zakázky nebo skonta a tedy o zisku v desítkách nebo i stovkách procent. 

Naopak při ekonomickém poklesu poptávku rozšiřuje potřeba podnikatelů rychle získat finance, aby byli schopni pružně zareagovat na nečekané situace a změny. 

Rychlá dostupnost zdrojů jim dává potřebnou pružnost pro odvrácení katastrofy. 

Další příležitosti rozvoje fondu vidíme v růstu nebankovního financování. V Evropě se jeho podíl zvyšuje a potažmo i u nás. Do budoucna lze očekávat pokračování dosavadního trendu, který bude následovat trend v zámoří.

Např. oblast poskytování úvěrů primárně proti zajištění bankovní domy v posledních 15 až 20 letech prakticky vyklidily.

Na velký tržní potenciál nebankovního financování SME podniků ukazují například analýzy PwC ("Increasing European SME Access to Credit with Non-bank Lenders") z dubna 2014 nebo Evropského Investičního Fondu ("Institutional non-bank lending and the role of Debt Funds") z října 2014. 

Institutional non-bank lending and the role of Debt Funds

Zdroj grafu: Institutional non-bank lending and the role of Debt Funds, European Investment Fund, Working Paper 2014/25

Investiční příležitosti na poli nebankovního financování vidí také přední globální poradenská společnost Willis Towers Watson. Ve své analýze („Alternative credit: Credit for the modern investor“) uvádí, že alternativní financování jako investiční aktivum je v investorských portfoliích stále podceňováno.

Investoři tak nevyužívají všech dostupných možností pro zvyšování výkonnosti a robustnosti svých portfolií. A to i přesto, že jim mohou pomoci redukovat závislost investičního portfolia na akciových trzích právě v případech, kdy požadují růst výnosnosti. 

Třídy aktiv - poskytování úvěrů a speciální financování - patří do jedné z podtříd alternativních investičních aktiv, které Willis Towers Watson ve své analýze vymezuje jako atraktivní příležitosti ke zvýšení diverzifikace tradičních portfolií.