"Bis dat qui cito dat." Publilius Syrus

+420 777 555 585‬

Parametry fondu

Struktura fondu


Finanční dokumenty

Informační přehled

Obchodní firma a sídlo RENDIT SICAV, a.s.; Kopečná 241/20, 602 00, Brno
Typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
Právní forma akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Datum registrace u ČNB 25. září 2015 fond zapsán do seznamu investičních fondů s právní osobností, který ČNB vede v souladu s ustanovením § 597 písm. a) ZISIF. Oprávnění k činnosti od 13. října 2015.
Datum zápisu do OR 13. října 2015, spisová značka: B 21015 vedená u Městského soudu v Praze
Podkladová aktiva fondu poskytnuté úvěry firmám a podnikatelům  zajištěné s jejich nemovitostmi
Emitovaný cenný papír prioritní investiční akcie (PIA)
Frekvence úpisu akcií čtvrtletní
Minimální investice klienta 1.000.000 Kč 
Vstupní poplatek 0 – 3%
Investiční horizont klienta 3 roky
Splatnost odkupů akcií Do 3 měsíců od posledního dne Oceňovacího období, kdy byla podána žádost o zpětný odkup investičních akcií ve výši do 5 mil. Kč
Do 6 měsíců od posledního dne Oceňovacího období, kdy byla podána žádost o zpětný odkup investičních akcií ve výši do 20 mil. Kč
Do 12 měsíců od posledního dne Oceňovacího období, kdy byla podána žádost o zpětný odkup investičních akcií ve výši nad 20 mil. Kč
Výstupní poplatek 4%  z hodnoty odkupu, pokud držel investor investiční akcie po dobu kratší než 1 rok
3% z hodnoty odkupu, pokud držel investor investiční akcii po dobu kratší než 2 roky
2% z hodnoty odkupu pokud držel investor investiční akcii po dobu kratší než 3 roky
Obhospodařovatel
fondu
AMISTA investiční společnost, a.s.
Depozitář Československá obchodní banka, a.s.
Auditor EDM Utilitas Audit, s.r.o
Oceňovatel APOGEO Esteem, a.s.
Regulace a právní řád ČNB, ČR