"Bis dat qui cito dat." Publilius Syrus

+420 777 555 585‬

Ceníme si důvěry investorů, kteří s námi investují své volné finanční zdroje. Chceme je proto pravidelně informovat o tom, co se v investičním fondu a v jednotlivých projektových společnostech děje. Jak se fondu daří a jak nakládáme s investovanými prostředky.

Se všemi stávajícími investory jsme měli možnost před vstupem do našeho klubu osobně hovořit. Stejnou možnost mají i všichni budoucí investoři. Při rozhovoru si povídáme o naší filozofii, o principech na kterých fond funguje a co je pro nás důležité při rozhodování o tom, do čeho vkládat finanční prostředky.

Aby měli investoři průběžný přehled o aktuálních informacích i o historii fondu, připravili jsme pro ně uzavřenou zónu. Do zóny se investoři dostanou prostřednictvím přihlašovacích údajů obdržených při předání investičních akcií, nebo na vyžádání.

Zóna pro investory
RENDIT investiční fond

Zóna pro investory obsahuje shrnutí témat osobního rozhovoru s investorem, informační bulletiny a ucelený přehled dokumentů fondu. 

Investor zde konkrétně nalezne základní informace o investičním fondu: 

 • Informační brožuru - prezentace fondu 
 • Informační bulletin - jeho poslední číslo i historickou řadu
 • Aktuality a výstup z monitoringu médií
 • Factsheet fondu - přehled základních parametrů fondu
 • Statut fondu

Dále v zóně uvádíme aktuální i historické výsledky fondu v podobě: 

 • Aktuální hodnota investiční akcie
 • Výnos za poslední měsíc, resp. měsíční výnos u historických dat
 • Výnos od počátku emise investiční akcie

Ostatní jsou dokumenty, které již investor fondu poznal před a při úpisu investičních akcií:

 • Identifikační a kontrolní dotazník (jak pro FO, tak pro PO)
 • Čestné prohlášení investora do fondu kvalifikovaných investorů
 • Smlouva o úpisu investičních akcií
 • Hromadná investiční akcie
 • Předávací protokol investiční akcie 
 • Výpis z obchodního rejstříku 
 • Dokument k registraci do seznamu fondů vedeného ČNBVýkonnost RENDIT 11/2017
17.1.2018 | RENDIT

Výkonnost RENDIT 10/2017
24.11.2017 | RENDIT

Výkonnost RENDIT 09/2017
8.11.2017 | RENDIT

Bez Banky a Bankometr na P2B Bondster
24.10.2017 | FinTech Cowboys