"Bis dat qui cito dat." Publilius Syrus

+420 777 555 585‬

Podle tiskové zprávy Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) dosáhly v letošním roce investice do fondů nabízených v České republice historicky nejvyšší úrovně.

Celkový objem majetku investovaný prostřednictvím členů AKAT vzrostl letos o téměř 6 %. Přičemž objem majetku ve fondech kolektivního financování nabízených v ČR se zvýšil o 9 % a aktiva ve fondech kvalifikovaných investorů zaznamenaly růst o výrazných 26 %.

Fondy kvalifikovaných investorů tak i v letošním roce pokračují ve svém dynamickém růstu. RENDIT investiční fond, jako jeden z nich, spravuje majetek v objemu 227 mil. Kč a jeho vlastní kapitál od počátku letošního roku narostl o 43 %. 

Celková aktiva ve správě 

Celkový objem majetku, investovaný přes členy AKAT do investičních nástrojů, dosahoval k 30.9.2017 výše 1,37 bilionu korun. V letošním roce tak vzrostl o 77 miliard (z 1,29 bn Kč k 31.12.2016). To představuje 6% nárůst.  

Přehled přes jednotlivé členy AKAT z její tiskové zprávy z 15.11.2017: 

Stále rostoucí popularita fondového investování je vidět na rozdělení objemů letošních investic. Z přírůstku 77 miliard bylo 65 miliard investováno do fondů kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů. 

Fondy kolektivního investování nabízené v České republice 

Z celkových investovaných aktiv dosáhl majetek českých domácností a institucí investovaný ve fondech (nabízených v ČR) objemu téměř 470 miliard Kč. V letošním roce narostl o 39,8 miliard (ze 430,1 mld. Kč k 31.12.2016 na 469,9 mld. Kč k 30.9.2017). Přestavuje tak letošní růst o 9 %. 

Fondy kvalifikovaných investorů 

Objem majetku spravovaný ve fondech kvalifikovaných investorů (FKI) dosáhl téměř 126 miliard korun a dynamicky roste již od konce roku 2015. V letošním roce vzrostl o téměř 26 miliard Kč (z 99,91 mld. Kč k 31.12.2016 [TZ AKAT ČR z 24.2.2017] na 125,74 mld. Kč k 30.9.2017). Zaznamenal tedy nárůst o 26 %. Jedním z FKI je i RENDIT investiční fond. 

RENDIT investiční fond 

RENDIT investiční fond se řadí mezi fondy kvalifikovaných investorů. Je zaměřený na alternativní investice a v říjnu letošního roku oslavil dvouleté výročí svého vzniku.

Objem majetku za dva roky narostl na téměř 227 mil. Kč. Vlastní kapitál fondu dosahuje částky 182 mil. Kč a od počátku roku vzrostl o 43 %. RENDIT investiční fond generuje výnosy prostřednictvím alternativních investičních aktiv. Zaměřuje se na nebankovní financování podnikatelů. Poskytuje vysoce úročené a zajištěné krátkodobé finanční výpomoci. Rovněž poskytuje dlouhodobé úvěry s anuitními splátkami. 
Financuje převážně proti zajištění s LTV do 50-60 %. Tzv. bonita, která je rozhodující pro tradiční poskytovatele úvěrů, není podstatná. Účetní výkazy nevyžaduje.  
ms

Výkonnost RENDIT 11/2017
17.1.2018 | RENDIT

Výkonnost RENDIT 10/2017
24.11.2017 | RENDIT

Výkonnost RENDIT 09/2017
8.11.2017 | RENDIT

Bez Banky a Bankometr na P2B Bondster
24.10.2017 | FinTech Cowboys