"Bis dat qui cito dat." Publilius Syrus

+420 777 555 585‬

Portfolio aktiv RENDIT investiční fond

RENDIT investiční fond je investiční fond určený pro zkušené, tzv. kvalifikované, investory. Zaměřuje se na alternativní investice v podobě poskytování podnikatelských úvěrů a speciálního financování mimořádných tržních nik. 

Námi financované aktivity jsou krátkodobé, velmi atraktivní obchodní příležitosti, které podnikateli přináší vysoké zisky v nepříliš dlouhém časovém horizontu. Prostřednictvím zajištěných úvěrů umíme také pružně reagovat na potřebu podnikatelů mít rychle dostupné zdroje financí pro odvrácení nepříjemných situací a hrozeb.

Dosavadní průměrná splatnost úvěrů se pohybuje mezi 4 a 8 měsíci. Naše poměrně vysoké úrokové sazby, jasná komunikace a možnost předčasného splacení bez jakýchkoliv omezení motivují podnikatele ke krátkodobému a efektivnímu využívání našich služeb. Se způsobem, kterým děláme náš business, jsme Vás seznámili v článku "Jak vynáší RENDIT investiční fond? ..." z 5.12.2016. 


Někteří podnikatelé se k nám opakovaně vrací. U některých případů naše analýza ekonomické výhodnosti ukáže, že se za jejich obchody skrývá velmi atraktivní tržní nika. Takové podnikatele rádi podpoříme nejen nad rámec financování jednotlivých obchodů nebo zakázek ale také dlouhodoběji. Poskytujeme jim speciální financování šité na míru konkrétního podnikání. Podmínkou je, že cílová financovaná aktiva mají krátkodobou návratnost (obvykle do 12 až 18 měsíců).

Další oblasti financování představuje financování rozvojových projektů, do kterých majetkově vstoupili členové naší skupiny (skupina BB), a nově nastartovaný pilotní projekt středně- a dlouhodobých zajištěných úvěrů pro podnikatele. 

Požadavky na financování ve větším objemu řešíme prostřednictvím úvěrů poskytovaných přímo fondem. Méně významné a standardnější obchody financujeme prostřednictvím projektových společností (SPV). Důvodem je samozřejmě efektivita práce. Spravovaná aktiva pak představují přímé úvěry cílovým klientům, nepřímé úvěry klientům poskytnuté prostřednictvím fondem vlastněných SPV a aktuální hodnota projektových společností jako takových. 


Současnou strukturu aktiv 265 mil. Kč pod přímou a nepřímou správou fondu k 2.2.2017 znázorňuje graf: 


Výkonnost RENDIT 11/2017
17.1.2018 | RENDIT

Výkonnost RENDIT 10/2017
24.11.2017 | RENDIT

Výkonnost RENDIT 09/2017
8.11.2017 | RENDIT

Bez Banky a Bankometr na P2B Bondster
24.10.2017 | FinTech Cowboys