"Bis dat qui cito dat." Publilius Syrus

+420 777 555 585‬

V polovině července jsme zapojili projektovou společnost BEZ BANKY do první české P2B platformy Bondster. V rámci testování jsme do platformy umístili první dvě úvěrové pohledávky v objemech 500 tis. Kč a 1,2 mil. Kč. 

Jde o platformu, prostřednictvím které investoři získávají podíl na úvěrových pohledávkách prověřených nebankovních poskytovatelů úvěrů. Na rozdíl od P2P platforem jde o již existující úvěry, které prošly hodnocením úvěruschopnosti ze strany jejich poskytovatele. Investor tak nemusí absolvovat všechny kroky nezbytné ke správnému vyhodnocení jednotlivého žadatele o úvěr a nabízeného zajištění. Nemusí se tak rozhodovat sám o rizikovosti, výnosnosti a likviditě investice do konkrétního úvěru pouze na základě svých dosavadních zkušeností v této oblasti.

Aktuální výsledky splňují naše očekávání. Po necelých 4 týdnech získalo podíl na našich úvěrech více než 140 investorů. Dohromady investovali částku přesahující 640 tis. Kč. Pro další investory tak k úpisu zbývá již jen 28 % z prvního úvěru a 69 % druhého. 

Grafické přehledy k datu 8.8.2017:


Cesta WIN-WIN

Chceme najít win-win parametry pro obchody sdílené přes platformu. Proto jsme pro druhou fázi testování vybrali další dva úvěry. Nastavujeme odlišné parametry od předchozích dvou a budeme sledovat průběh úpisu.   
 

Úvěr 800 tis. Kč | LTV 50 % | 10 % p.a. Garance odkupu Garance vystoupení za 5 %

První ze dvou nově postupovaných pohledávek je úvěr, který jsme poskytli v listopadu loňského roku. Jeho objem je 800 tis. Kč při LTV 50 %. Zkratka LTV (Loan-To-Value) představuje poměr výše úvěru k hodnotě zajištění. V tomto případě je jádro zajištění tvořeno zástavou nemovitosti, která má dvojnásobnou hodnotu oproti výši poskytnutého úvěru. Z opačného úhlu pohledu tvoří úvěr polovinu hodnoty této nemovitosti.

Další parametry z pohledu platformy jsou:

  • Roční výnos 10 % p.a.
  • Garance zpětného odkupu při prodlení dlužníka se splácením, kterou poskytujeme standardně.
  • Garance likvidity, prostřednictvím které umožňujeme vystoupení z investice po celou dobu splatnosti úvěru. Poplatek za vystoupení je 5 %. 

Úvěr 1,6 mil. Kč | LTV 29 % | 6 % p.a. Garance odkupu Garance vystoupení za 2 %

Druhá z postupovaných pohledávek je úvěr, který jsme poskytli v březnu letošního roku. Výše úvěru je 1,6 mil. Kč při LTV 29 % (objem úvěru činí pouze 29 % hodnoty zastavené nemovitosti).

 Další parametry:

  • Roční výnos 6 % p.a.
  • Garance zpětného odkupu
  • Garance likvidity rovněž po celou dobu splatnosti úvěru. Poplatek za vystoupení je 2 %. 

 

Jaké úvěry od nás mohou investoři Bondster čekat?

Projektová společnost BEZ BANKY je primárně určena pro poskytování krátkodobých úvěrů a finančních výpomocí podnikatelům a malým a středním podnikům (tzv. SME). Jde o jednorázově splatné úvěry v objemech převážně do 5 mil. Kč. Vyšší objemy poskytujeme přímo prostřednictvím RENDIT investiční fond. Dlouhodobé úvěry s anuitními splátkami poskytuje k BEZ BANKY sesterská projektová společnost BANKOMETR, jejíž zapojení do platformy připravujeme.

BEZ BANKY aktuálně v médiích

Informaci o BEZ BANKY a RENDIT ve vztahu k platformě Bondster můžete nalézt v článku od FinLord z minulého týdne "P2B PLATFORMA BONDSTER: BUDE ČESKOU ŠPIČKOU?". FinLord v článku hodnotí kreditní riziko obou společností ve vztahu k umisťovaným obchodům.
RENDIT investiční fond se zaměřuje na nebankovní financování podnikatelů. Poskytuje zajištěné rychle dostupné provozní úvěry a krátkodobé finanční výpomoci za úrokové sazby kreditních karet. Rovněž poskytuje dlouhodobé úvěry s anuitními splátkami a úrokovými sazbami od 12 % p.a. 
Poskytuje financování převážně proti zajištění s LTV do 50 %. Tzv. bonita, která je rozhodující pro tradiční poskytovatele úvěrů, není podstatná. Účetní výkazy nevyžaduje.  


ms

Výkonnost RENDIT 11/2017
17.1.2018 | RENDIT

Výkonnost RENDIT 10/2017
24.11.2017 | RENDIT

Výkonnost RENDIT 09/2017
8.11.2017 | RENDIT

Bez Banky a Bankometr na P2B Bondster
24.10.2017 | FinTech Cowboys