"Bis dat qui cito dat." Publilius Syrus

+420 777 555 585‬

Investorům se nabízí široké možnosti investování. 

Speciál deníku E15 nabízí bližší pohled na jednotlivé třídy investičních aktiv. Třídy, které se mimo jiné liší tím, zda jsou vhodnější pro opatrné nebo naopak odvážnější investory a zda více vyhovují těm málo nebo hodně zkušeným. 

Celý článek - viz Investiční speciál E15.
Investoři mají v dnešní době široké možnosti ohledně tříd aktiv, která mohou zahrnout do svého portfolia. Vedle klasických akcií a dluhopisů se jim nabízí pestrý výběr alternativních investic

Obecně platí, že zkušený investor, který dokáže zachytit začínající trendy na finančních nebo sběratelských trzích, si může přímo pořizovat konkrétní cenné papíry ve formě akcií a dluhopisů nebo alternativní aktiva ve fyzické či zprostředkované podobě. Pro méně zkušeného investora připadají v úvahu samostatně fungující otevřené podílové fondy (OPF), nebo burzovně obchodované fondy (ETF), které pasivně kopírují vývoj určitého akciového nebo dluhopisového indexu.

Klasické i alternativní investice jsou bez odborných znalostí velmi rizikové, a je proto mnohdy vhodnější finance svěřit do rukou profesionálů.

Vedle OPF a ETF jsou pro oblast alternativních investic možností i fondy kvalifikovaných investorů (FKI), které se na některá alternativním aktiva zaměřují. Navíc podle nové legislativy (účinnost od 1.6.2016) je v těchto fondech možné investovat již od jednoho milionu korun. Takováto investice je navíc výhodnější i z pohledu diverzifikace, protože fond samozřejmě nevlastní jeden obraz či automobilového veterána, ale má jich několik.

Akcie

Akcie představují majetkové podíly v akciových společnostech. Investoři je obvykle obdrží za účelem dlouhodobého zhodnocení během doporučeného horizontu minimálně pět až deset let.

Časový horizont vyplývá z jejich kolísavé (volatilní) povahy, kdy cena akcie na burze může prudce klesnout nebo naopak vyskočit v reakci na významné dění týkající se dotyčné firmy nebo celého sektoru, případně i na jiné ekonomické zprávy z příslušné země nebo ekonomického seskupení zemí vymezujícího trh produktů a služeb dané firmy.

Akcie přinášejí obecně vysoký potenciál zhodnocení, ale také riziko velké krátkodobé až střednědobé ztráty v řádu i desítek procent. Čím déle je však investor drží, tím vyšší naději má na dosažení solidního kladného průměrného
ročního zhodnocení, obvykle v řádu čtyři až patnáct procent p. a. 

Investor, který si sám vybírá akcie, proto musí sledovat události s přímým nebo nepřímým dopadem na majetkovou hodnotu daných firem a předvídat s tím spojené trendy, chce-li být dlouhodobě a systematicky úspěšný.

Více o akciích viz Investiční speciál E15.

Dluhopisy

Dluhopisy poskytují svým držitelům právo na splacení dlužné částky (jistiny), kterou dříve půjčili jejich emitentovi, a také na vyplacení stanovených výnosů jako odměny za vzdání se finančních prostředků na určitou dobu. Výnosy dluhopisů tak vlastně odpovídají úrokům. 

Dluhopisy lze obecně považovat za bezpečnější, ale také dlouhodobě méně výnosnější investice než akcie vzhledem k menší kolísavosti jejich tržních cen. 

Dluhopisy se mezi sebou liší rizikovostí, resp. volatilitou tržní ceny, která pozitivně závisí na době do splatnosti a negativně na kreditní kvalitě či ratingovém stupni emitenta. Horší schopnost emitenta dostát svým závazkům standardně kompenzuje vyšší nabízený výnos do splatnosti.

Více o dluhopisech viz Investiční speciál E15.


Alternativní investice

Alternativní investice jsou velmi široký pojem. Investiční aktivum může představovat téměř vše - např. zemědělská půda, umělecká díla, stará vzácná auta (veterány) či třeba známky, investice do diamantů nebo archivního investičního vína či whisky. Jejich jednotlivé typy spolu až tak moc společného nemají. Co je spojuje, je například to, že by podobně jako u akcií měl investor počítat s dlouhodobějším investičním horizontem v řádu let. Většina alternativních investic je také spojena s nízkou likviditou, to znamená, trvá déle, než se ke svým penězům dostanete, v případě, že je například nečekaně potřebujete. 

Tak jako u klasických investic jsou i alternativní investiční aktiva bez odborných znalostí velmi riziková. S ohledem na jejich specifičnost je mnohdy ještě důležitější svěřit financí do rukou profesionálů, kteří se na danou oblast zaměřují.  
Více o alternativních investicích viz Investiční speciál E15.

Anketa: Jaké investice jsou pro investora, disponujícího kolem jednoho až dvou milionů korun, nejzajímavější?

V anketě se o své názory na klasické nebo alternativní investice podělí: 
- Marek Hatlapatka, hlavní investiční analytik a stratég společnosti CYRRUS, 
- Markéta Šichtařová, ředitelka poradenské společnosti Next Finance, a 
- Petr Vencálek, předseda správní rady investičního fondu RENDIT. 
Anketa je na 3. straně Investičního speciálu E15.


Celou přílohu Investiční speciál deníku E15 z 8.4.2016 čtěte zde.

Výkonnost RENDIT 11/2017
17.1.2018 | RENDIT

Výkonnost RENDIT 10/2017
24.11.2017 | RENDIT

Výkonnost RENDIT 09/2017
8.11.2017 | RENDIT

Bez Banky a Bankometr na P2B Bondster
24.10.2017 | FinTech Cowboys