"Bis dat qui cito dat." Publilius Syrus

+420 777 555 585‬

O nás

RENDIT, je fond kvalifikovaných investorů inspirovaný pojmem Rendita - výnosnost, schopnost dosahovat zisku

Náš investiční cíl je setrvalé zhodnocování prostředků akcionářů na základě investování do alternativních aktiv, která přináší nadstandardní výnosy. Návratnost aktiv je zajištěna hmotným majetkem, převážně nemovitostmi. 

Investiční aktiva tvoří vysoce úročené úvěry:
– Zajištěné úvěry pro podnikatele;
– Financování unikátních tržních příležitostí.


Základní parametry fondu

Investoři se prostřednictvím fondu podílí na úrokových a dalších výnosech z úvěrů a zápůjček poskytovaných podnikatelům a SME podnikům. Úvěry jsou zajištěné převážně zástavou nemovitostí, zpravidla s dvojnásobnou hodnotou než je výše poskytnutého úvěru (LTV do 50 až 60 %). 

Výnos pro investory cílíme na 6,6 % p.a.

Doporučená doba investice
3 roky.

Cílové zhodnocení
fondu 19,8% za 3 roky

Přednostní vyplacení podílů
držitelů Investičních akcií před podíly zakladatelů fondu.

Po splnění daňového testu je investor (FO) osvobozen od daně z příjmu

Výkonnost IAA


Proč investovat do RENDIT SICAV

  • Stabilní výkonnost fondu vůči kolísání trhu
  • Zisk je pak realizován z úročených podnikatelských úvěrů. 
  • Fond patří ve své kategorii ke konzervativnějším investicím.
    Není ovlivněn akciovou ani dluhopisovou složkou
  • Stabilní výkonnost fondu vůči kolísání trhu
  • Výnosy jsou realizovány ze zajištěných podnikatelských úvěru.
  • Rizika jsou zajištěna likvidními nemovitostmi do výše 50% hodnoty poskytnutého úvěru.
  • Každý úvěr prochází detailní risk analýzou a zajištěním.
  • RENDIT SICAV patří pod správu Investiční společnosti AMISTA
Podnikání s historií, nikoli start-up společnost
20 let zkušeností

>20 let zkušeností

110 úvěrů

>700 mil. Kč financované jistiny
>850 ks poskytnutých úvěrů
(historicky 2010 - 03/2019)Díky našemu přístupu a hodnotám dosahujeme solidního výkonu společnosti.
Vyděláváme, protože pomáháme jiným vydělat. 
Pružně, rychle, bez překážek a alternativně
k tradičním poskytovatelům.