"Bis dat qui cito dat." Publilius Syrus

+420 608 RENDIT
+420 608 736 348

O nás

RENDIT investiční fond je fondem kvalifikovaných investorů a představuje investici klubového charakteru.
Zaměřuje se na alternativní investice a sdružuje soukromé investory se zájmem o velmi atraktivní zhodnocení.

Náš investiční cíl je setrvalé zhodnocování prostředků akcionářů na základě investování do alternativních aktiv s nadstandardním výnosem. Do aktiv krytých majetkem, který můžete vidět a na který si můžete sáhnout.

Hlavní třídy alternativních investičních aktiv v portfoliu jsou:
 • Vysoce úročené úvěry pro podnikatele a SME.
 • Financování unikátních tržních nik.

Výnosy investic fondu jsou převážně opatřovány z úroků.

Naše poslání je finančně podporovat podnikatele tak, aby byli schopni rychle reagovat na obchodní příležitosti a mohli realizovat mimořádné zisky. Přispíváme tím k růstu ekonomické výkonnosti českých firem.

Klíčové jsou pro nás rychlost a pružnost při poskytování úvěrů, jistota jejich návratnosti, fér přístup a budování trvalých vztahů. 
To jsou naše hodnoty, na kterých stavíme náš business.

Příležitost pro vysoké zhodnocení

Investoři se prostřednictvím fondu podílí na úrokových výnosech z úvěrů a zápůjček. Výnosy jsou dále reinvestovány a zvyšují ziskový potenciál fondu.

Očekávaný výnos pro investora je ve výši 7,6 % p.a. a je cílený na shodný limitní zisk fondu po zdanění. Současně investoři získávají navíc 10% podíl na zisku fondu přesahujícímu 7,6 % p.a.. V případě podlimitního zisku fondu, investoři získávají výnos prioritně na úkor zakladatelů.

Důvody pro investování s fondem
Reálný business s historií, ne start-up
 • Projekt s historií v poskytování vysoce úročených a zajištěných úvěrů a půjček s financováním do LTV 50%.
Efekt multiplikace výnosů
 • Krátká průměrná doba návratnosti jistiny a reinvestování vysokých úroků z úvěrů a zisku přináší velmi atraktivní výnosový potenciál.
Nebankovní financování na vzestupu
 • Vysoký podíl nebankovního financování malých a středních podniků v Evropě i zámoří na úkor tradičního. Rostoucí trend otevírá další investiční příležitosti. 
Důvěra zakladatelů ve výkonnost
 • Vlastní majetek zakladatelů vložený do fondu.
 • Žádné poplatky nebo jiné fixní odměny zakladatelům za řízení fondu. Odměna za aktivní řízení pouze formou výnosu z držených akcií. 
 Investice s atraktivním výnosem
 • Očekávaný výnos pro investory 7,6 % p.a.
 • Podíl 10 % na zisku fondu přesahujícím 7,6 % p.a.
 • Prioritní podíl na zisku fondu do výše 7,6 % p.a. 
Třída aktiv v portfoliích podceňovaná
 • Investiční aktiva zvyšující výkonnost a robustnost portfolia, která současně pomáhají redukovat potřebu využití akciových trhů za účelem zvýšení ziskovosti.
Podnikání s historií, nikoli start-up společnost
20 let zkušeností

>20 let zkušeností

110 úvěrů

123 mil. Kč /
110 krátkodobých úvěrů
(10/2016 - SPV BEZ BANKY)

Poskytováním nebankovních úvěrů a zápůjček se zabýváme již déle než 20 let. Původně zápůjčkami proti zástavě drobného majetku a později proti zástavě automobilů. V posledních letech financujeme podnikatele formou převážně krátkodobých úvěrů. 

RENDIT - přímé financování RENDIT - tržní niky BANKOMETR BEZ BANKY (úvěry a zápůjčky) BEZ BANKY (zástavy k prodeji)

Díky našemu přístupu a hodnotám dosahujeme solidního výkonu společnosti.
Vyděláváme díky tomu, že pomáháme jiným vydělat. 
Pružně, rychle, bez překážek a alternativně
k tradičním poskytovatelům.