"Bis dat qui cito dat." Publilius Syrus

+420 608 RENDIT
+420 608 736 348

O nás

RENDIT investiční fond představuje investice klubového charakteru. Sdružujeme zkušené investory, kteří mají zájem o dosahování atraktivního zhodnocení.

Náš investiční cíl je setrvalé zhodnocování prostředků akcionářů na základě investování do alternativních aktiv, která přináší nadstandardní výnosy. Návratnost aktiv je zajištěna hmotným majetkem, převážně nemovitostmi. 

Investiční aktiva tvoří vysoce úročené úvěry:
– Zajištěné úvěry pro podnikatele;
– Financování unikátních tržních příležitostí.

Příležitosti pro vysoké zhodnocení

Investoři se prostřednictvím fondu podílí na úrokových a dalších výnosech z úvěrů a zápůjček poskytovaných podnikatelům a SME podnikům. Úvěry jsou zajištěné převážně zástavou nemovitostí, zpravidla s dvojnásobnou hodnotou než je výše poskytnutého úvěru (LTV do 50 až 60 %). 

Výnos pro investory, držitele investičních akcií typu A, cílíme na 7,6 % p.a. Investoři získávají také podíl na výkonnosti fondu. Podíl představuje 10 % z celkového zhodnocení aktiv převyšujícího 7,6 % p.a. Pokud by výkonnost fondu byla nižší než 7,6 % p.a., získají investoři typu A výnos prioritně až do výše 7,6 % p.a. na úkor majetku vloženého investory z řad zakladatelů (investiční akcie typu B).   
 

Výkonnost investičních akcií typu A (emise 02/2016)

Výkonnost IAA
Od startu emise až do 30.6.2016 byly investičním akciím typu A připisovány veškeré výnosy fondu. Z toho plyne jejich vyšší meziroční výkonnost až do poloviny roku 2017.

RENDIT je fondem růstovým a využívá efektu sněhové koule. Proto svůj ziskový potenciál zvyšuje reinvestováním veškerých výnosů. Investoři své výnosy realizují prostřednictvím odkupu investičních akcií. 


Důvody pro investování s fondem
Reálný business s historií, ne start-up
  • Projekt má více než dvacetiletou historii poskytování vysoce úročených a zajištěných úvěrů a zápůjček.
Efekt multiplikace výnosů
  • Reinvestování vysokých úrokových výnosů, při krátké průměrné době splatnosti jistiny, přináší velmi atraktivní výnosový a ziskový potenciál.
Nebankovní financování na vzestupu
  • Vysoký podíl nebankovního financování malých a středních podniků v Evropě a zámoří dále roste a i v ČR otevírá pro fond další investiční příležitosti. 
Důvěra zakladatelů ve výkonnost
  • Zakladatelé vložili svůj majetek do fondu.
  • Investoři mají prioritu při získání výnosů před zakladateli. 
  • Investovaná částka je částečně chráněna majetkem zakladatelů. 
 Investice s atraktivním výnosem
  • Očekávaný výnos 7,6 % p.a.
  • 10% podíl z výkonnosti fondu nad 7,6 % p.a. 
  • Prioritní podíl na výkonnosti fondu až do výše 7,6 % p.a. na úkor zakladatelů.
Třída aktiv v portfoliích podceňovaná
  • Alternativní financování, jako investiční aktiva, zvyšují výkonnost a robustnost tradičních portfolií. Jde o aktiva, která pomáhají redukovat potřebu investovat do akciových trhů při požadavku na zvýšení ziskovosti portfolia. 
Podnikání s historií, nikoli start-up společnost
20 let zkušeností

>20 let zkušeností

110 úvěrů

>370 mil. Kč financované jistiny
>850 ks poskytnutých úvěrů
(historicky 2010 - 03/2017)

Do nebankovních zápůjček a úvěrů investujeme již déle než 20 let. Nejprve do zápůjček proti zástavě drobného majetku.
●-2010-●
Zacílili jsme na zápůjčky proti zástavě vozidel. 
●-2015-●
Zaměřili jsme se na zajištěné krátkodobé podnikatelské úvěry - tzv. Hard Money Loans (HML), u kterých zajištění nejčastěji tvoří zástava nemovitosti. Ve stejném roce jsme založili investiční fond RENDIT. 
●-2016-●
Začlenili jsme projekt HML jako projektovou společnost pod RENDIT. 
●-2017-●
Rozšířili jsme nabídku o dlouhodobé, anuitně splácené, úvěry. 
 
RENDIT - přímé financování RENDIT - tržní niky BANKOMETR BEZ BANKY (úvěry a zápůjčky) BEZ BANKY (zástavy k prodeji)

Díky našemu přístupu a hodnotám dosahujeme solidního výkonu společnosti.
Vyděláváme protože pomáháme jiným vydělat. 
Pružně, rychle, bez překážek a alternativně
k tradičním poskytovatelům.