"Bis dat qui cito dat." Publilius Syrus

+420 608 RENDIT
+420 608 736 348

O nás

RENDIT investiční fond představuje investice klubového charakteru.
Sdružujeme zkušené investory, kteří mají zájem o dosahování atraktivního zhodnocení prostřednictvím investování do alternativních investičních aktiv.  

Náš investiční cíl je setrvalé zhodnocování prostředků akcionářů na základě investování do aktiv, která přináší nadstandardní výnosy. Zaměřujeme se na hlavní třídy investičních aktiv:

 • Vysoce úročené úvěry pro podnikatele a SME.
 • Financování unikátních tržních nik.

Výnosy investic fondu jsou převážně opatřovány z úroků.

Naše poslání je finančně podporovat podnikatele tak, aby byli schopni rychle reagovat na obchodní příležitosti a mohli realizovat mimořádné zisky. Přispíváme tím k růstu ekonomické výkonnosti českých firem.

Klíčové jsou pro nás rychlost a pružnost při poskytování úvěrů, jistota jejich návratnosti, fér přístup a budování trvalých vztahů. 
To jsou naše hodnoty, na kterých stavíme náš business.

Příležitost pro vysoké zhodnocení

Investoři se prostřednictvím fondu podílí na úrokových výnosech z úvěrů a zápůjček.
RENDIT je fondem růstovým a veškeré výnosy jsou proto dále reinvestovány. Zvyšují tak výnosový potenciál fondu.

Očekávaný výnos pro investora je ve výši 7,6 % p.a. Investoři navíc získávají 10% podíl na výkonnosti fondu přesahující 7,6 % p.a.. V případě podlimitní výkonnosti fondu získávají investoři výnos prioritně na úkor zakladatelů.

Důvody pro investování s fondem
Reálný business s historií, ne start-up
 • Projekt s historií v poskytování vysoce úročených a zajištěných úvěrů a půjček s financováním do LTV 50%.
Efekt multiplikace výnosů
 • Krátká průměrná doba návratnosti jistiny a reinvestování vysokých úroků z poskytovaných úvěrů přináší velmi atraktivní výnosový potenciál.
Nebankovní financování na vzestupu
 • Vysoký podíl nebankovního financování malých a středních podniků v Evropě i zámoří na úkor tradičního. Rostoucí trend otevírá další investiční příležitosti. 
Důvěra zakladatelů ve výkonnost
 • Vlastní majetek zakladatelů vložený do fondu.
 • Přednost investorů při získání výnosů před zakladateli. 
 Investice s atraktivním výnosem
 • Očekávaný výnos pro investory 7,6 % p.a.
 • Podíl 10 % na výkonnosti fondu přesahující 7,6 % p.a. 
 • Prioritní podíl na výkonnosti fondu až do výše 7,6 % p.a. 
Třída aktiv v portfoliích podceňovaná
 • Investiční aktiva zvyšující výkonnost a robustnost tradičních portfolií. Aktiva, která současně pomáhají redukovat potřebu využití akciových trhů za účelem zvyšování ziskovosti.
Podnikání s historií, nikoli start-up společnost
20 let zkušeností

>20 let zkušeností

110 úvěrů

>370 mil. Kč financované jistiny  
>850 ks poskytnutých úvěrů
(historicky 2010 - 2017)

Poskytováním nebankovních úvěrů a zápůjček se zabýváme již déle než 20 let. Začínali jsme původně zápůjčkami proti zástavě drobného majetku a od roku 2010 proti zástavě vozidel.

V posledních letech financujeme podnikatele formou krátkodobých úvěrů převážně proti zástavě nemovitostí, popř. strojů a v menší míře zajištěných pohledávek a automobilů.

Úvěry poskytujeme přímo, nebo prostřednictvím projektových společností. 

RENDIT - přímé financování RENDIT - tržní niky BANKOMETR BEZ BANKY (úvěry a zápůjčky) BEZ BANKY (zástavy k prodeji)

Díky našemu přístupu a hodnotám dosahujeme solidního výkonu společnosti.
Vyděláváme díky tomu, že pomáháme jiným vydělat. 
Pružně, rychle, bez překážek a alternativně
k tradičním poskytovatelům.