"Bis dat qui cito dat." Publilius Syrus

+420 608 RENDIT
+420 608 736 348

O nás
RENDIT investiční fond představuje investici klubového charakteru.

Sdružujeme zkušené investory, kteří mají zájem o dosahování atraktivního zhodnocení prostřednictvím investování do alternativních investičních aktiv.

Náš investiční cíl je setrvalé zhodnocování prostředků akcionářů na základě investování do aktiv, která přináší nadstandardní výnosy.

  Hlavní třídy investičních aktiv tvoří:
 • Vysoce úročené zajištěné úvěry
 • Financování unikátních tržních nik

Příležitost pro vysoké zhodnocení

Investoři se prostřednictvím fondu podílí na úrokových a ostatních výnosech z úvěrů a zápůjček poskytovaných podnikatelům a SME. 
RENDIT je růstovým fondem a reinvestováním veškerých výnosů zvyšuje svůj ziskový potenciál.

Cílený výnos pro investory je 7,6 % p.a. plus podíl na celkovém zhodnocení fondu. Podíl představuje 10 % z výkonnosti fondu nad 7,6 % p.a.. Při výkonu fondu nižším než je cílený výnos získávají investoři výnos prioritně na úkor zakladatelů.

Důvody pro investování s fondem
Reálný business s historií, ne start-up
 • Projekt s historií v poskytování vysoce úročených a zajištěných úvěrů a půjček s financováním do LTV 50%.
Efekt multiplikace výnosů
 • Krátká průměrná doba návratnosti jistiny a reinvestování vysokých úroků z poskytovaných úvěrů přináší velmi atraktivní výnosový potenciál.
Nebankovní financování na vzestupu
 • Vysoký podíl nebankovního financování malých a středních podniků v Evropě i zámoří na úkor tradičního. Rostoucí trend otevírá další investiční příležitosti. 
Důvěra zakladatelů ve výkonnost
 • Vlastní majetek zakladatelů vložený do fondu.
 • Přednost investorů při získání výnosů před zakladateli. 
 Investice s atraktivním výnosem
 • Očekávaný výnos pro investory 7,6 % p.a.
 • Podíl 10 % na výkonnosti fondu přesahující 7,6 % p.a. 
 • Prioritní podíl na výkonnosti fondu až do výše 7,6 % p.a. 
Třída aktiv v portfoliích podceňovaná
 • Investiční aktiva zvyšující výkonnost a robustnost tradičních portfolií. Aktiva, která současně pomáhají redukovat potřebu využití akciových trhů za účelem zvyšování ziskovosti.
Podnikání s historií, nikoli start-up společnost
20 let zkušeností

>20 let zkušeností

110 úvěrů

>370 mil. Kč financované jistiny  
>850 ks poskytnutých úvěrů
(historicky 2010 - 2017)

Investováním do nebankovních úvěrů a zápůjček se zabýváme již déle než 20 let. Začínali jsme původně zápůjčkami proti zástavě drobného majetku a od roku 2010 proti zástavě vozidel.

Od roku 2015 se koncentrujeme na investice do zajištěných podnikatelských úvěrů převážně proti zástavě nemovitostí. Popř. v menší míře proti zástavě strojů nebo zajištěných pohledávek a automobilů.

RENDIT - přímé financování RENDIT - tržní niky BANKOMETR BEZ BANKY (úvěry a zápůjčky) BEZ BANKY (zástavy k prodeji)

Díky našemu přístupu a hodnotám dosahujeme solidního výkonu společnosti.
Vyděláváme díky tomu, že pomáháme jiným vydělat. 
Pružně, rychle, bez překážek a alternativně
k tradičním poskytovatelům.