"Bis dat qui cito dat." Publilius Syrus

+420 608 RENDIT
+420 608 736 348

O nás

RENDIT investiční fond je fond kvalifikovaných investorů a představuje investici klubového charakteru. Zaměřujeme se na alternativní investice a sdružujeme soukromé investory se zájmem o velmi atraktivní zhodnocení finančních prostředků.

Náš investiční cíl je setrvalé zhodnocování prostředků akcionářů na základě investování do alternativních aktiv s nadstandardním výnosem. Aktiv krytých hmotným majetkem, který můžete vidět a na který si můžete sáhnout.

Zaměřujeme se na alternativní třídy investičních aktiv:
  • Poskytování rychle dostupných zajištěných úvěrů podnikatelům a malým a středním firmám.
  • Speciální financování unikátních tržních nik.

Výnosy investic fondu jsou převážně opatřovány z úroků.

Naše poslání je finančně podporovat podnikatele tak, aby byli schopni rychle reagovat na obchodní příležitosti a realizovat nadprůměrný zisk. Přispíváme tak k růstu ekonomické výkonnosti českých firem.

Klíčové jsou pro nás rychlostpružnost v poskytování úvěrů, jistota jejich návratnosti, fér přístup a budování dlouhodobých vztahů. To jsou naše hodnoty, na kterých stavíme náš business.

Příležitosti pro vysoké zhodnocení

Investoři se prostřednictvím fondu podílí na úrokových výnosech z úvěrů a zápůjček.

Očekávaný výnos pro investory je ve výši 7,6 % p.a., který odpovídá předpokládanému zisku fondu po zdanění. Investoři mají současně 10% podíl na výkonnosti fondu nad 7,6 % p.a., který potenciál zhodnocení dále navyšuje.

Výnosy fondu (úroky a zisk) jsou reinvestovány a zvyšují tak výnosový potenciál fondu.

Důvody pro investování s fondem
Reálný business, nikoli start-up
  • Projekt s historií v poskytování vysoce úročených a zajištěných úvěrů a půjček
  • Financování do LTV 50% (min. 200% krytí úvěru hmotným majetkem)
Efektivní výnosy s reinvestováním úroků a zisku
  • Dosavadní vysoká průměrná ziskovost projektu
Nebankovní financování je na vzestupu
  • Jeho vysoké podíly v Evropě i zámoří dále rostou
Důvěra zakladatelů ve výkonnost fondu
  • Přednost investorů před zakladateli při získání výnosu
Investice s atraktivním výnosem
  • Očekávaný výnos pro investory 7,6 % p.a.
  • Podíl 10 % na zisku fondu přesahujícím 7,6 % p.a.
  • Prioritní podíl na zisku do výše 7,6 % p.a. na úkor zakladatelů
Třída aktiv dosud v investičních portfoliích opomíjená

limitní zisk fondu (7,6 %)
ROA (19,5 %; průměr 2010-2015)

Podnikání s historií, nikoli start-up společnost
20 let zkušeností

20 let zkušeností

105 půjček

76 mil. Kč / 105 půjček
(12/2015)

150 mil. zajištění

150 mil. Kč zajištění
(12/2015)

ROA

19,5 % ROA

Poskytováním nebankovních úvěrů a zápůjček se zabýváme již déle než 20 let.

Obchod stavíme na osobním kontaktu a rovnocenném partnerství, na spolehlivosti a dodržování dohod. Důležité jsou pro nás dlouhodobé obchodní i osobní vztahy a budování vzájemné důvěry a respektu.

Díky našemu přístupu a hodnotám dosahujeme solidního výkonu společnosti.